အမျိုးအစားတူသော ကုန်ပစ္စည်းများကို သင်နှစ်သက်လျှင်
VENZ SC-R Series
HIgh Quality Oriental Motor
ice machine
Johnson Motorcycle Click 125
GSP Diesel Generator GC-175E (6CTA8.3-G2) မီးစက္
Water Pump Foras Model SD
Water Pump Foras Model SD
ကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက် : 202 view counts

Water Pump Foras Model SD

စျေးနူန်း :
အနည်းဆုံး အရေအတွက် : 1 Bag(s)
Brand : Foras
Model : SD MODEL
ရောင်းသူရဲ့ အချက်အလက်များ
လုပ်ငန်းအမည် : KOL-TN Co., Ltd. Unverified Member
ဖုန်းနံပါတ် : 01-654657, 519679, 513455
အီးမေလ်
နေရာဒေသ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Specification(အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
,
Descriptions(ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း)

Installation and Use
Single impeller centrifugal pumps, medium sli­ding high delivery with 2”, 3” and 4” delivery openings; mainly used in agriculture and applica­tions requiring high level delivery.

Pump

Special anti-rust treatment for cast iron pump body and support
Brass impeller
AISI 304 shaft
Max. liquid temperature 40
Max.suction8m

Motor

Motor with 100% copper winding
Buit-in thermal protector for single phase motor
Insulation class : F
Protection class IP55
Max.ambient temperature: +40

Business Description(လုပ်ငန်းအကြောင်း)

Profile
Moving to top market in Southeast Asia, TN Group, Thailand’s largest production and import industrial product recently agreed to form a joint venture with KOL Global Co., Ltd. to open new distribution channel in Myanmar in the name “KOL-TN Co., Ltd.” located in Yangon. This location is to the headquarter, the company also set up branch to offer the sales and service in the middle of Yangon, whereas Yangon Branch is to serve inner Myanmar in the near future. Additionally, the company opened its provincial branch in Mandalay the upper middle of Myanmar as in the foreseeable future. TN Group plans to open its branches in the important provinces countrywide.
MISSION
We aim to be leading company in distributing quality products and customer services for the development in every industry sectors.
VISION
We will be the number one company in distribution of quality product, and in the provision of the international standard service to all industrial sectors.

Follow Us