Company က သင့္အတြက္ သင့္ေတာ္ျခင္း ရွိ-မရွိ အျမနƟ

သင္ဟာ အလုပ္တစ္ခုလုိက္ရႇာတဲ့အခါ သင့္ရဲ႕အလုပ္ရႇင္ ျဖစ္လာႏုိင္သူရဲ႕ သင့္အေပၚထင္ျမင္ခ်က္ကုိ အလြယ္တကူ လက္ခံႏုိင္ပါတယ္။ သင္ဟာပါးနပ္ခ်က္ခ်ာရဲ႕လား။ သင့္မႇာ လုိအပ္တဲ့အေတြ႕အႀကံဳေတြ ရႇိရဲ႕လား။ ကုမၸဏီမႇအဖြဲ႕အတြက္ အဓိပၸာယ္ရႇိရႇိ သင္ျဖည့္ဆည္းပံ့ပုိးႏုိင္မႇာလား။ သင့္ဘာသာသင္ ဒီလုိေမးခြန္းေတြထုတ္ရာမႇာ အလုပ္ရႇာေဖြမႈဟာ ႏႇစ္လမ္းသြားျဖစ္ေၾကာင္း လြယ္လြယ္ေတြးလုိ႔ရပါတယ္။ သင္ႀကိဳက္တဲ့ကုမၸဏီကုိ ရႇာေတြ႕ဖုိ႔အေရးႀကီးသလုိ သင့္ကုိႀကိဳက္တဲ့ ကုမၸဏီရႇိဖုိ႔ကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ကံေကာင္းရင္ေတာ့ ၀န္ထမ္းခန္႔ထားေရးမန္ေနဂ်ာေတြက အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ စိစစ္လက္ခံရာမႇာ သူတုိ႔ဆီမႇာ အလုပ္လုပ္ရတာ ဘယ္လုိေနမလဲဆုိတာ သင့္ကုိ သဲလြန္စေတြေပးပါတယ္။ သင္ဘာကုိရႇာရမလဲဆုိတာ သိထားရင္ အဲဒီသတင္းအခ်က္အလက္ကုိအသုံးခ်ၿပီး ဒီအလုပ္နဲ႔ အလုပ္ပတ္၀န္းက်င္ဟာ သင့္အတြက္ သင့္ေတာ္မႈရႇိ-မရႇိ သင္ဆုံးျဖတ္ႏုိင္မႇာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္တစ္ခုဟာ သင့္အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆုံး ဟုတ္-မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ဖုိ႔ နည္းလမ္းငါးမ်ဳိးကုိ ေအာက္မႇာေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

၁။ အလုပ္အေၾကာင္း သ႐ုပ္ေဖာ္ခ်က္ကုိ စစ္ေဆးပါ။

အလုပ္အေၾကာင္းသ႐ုပ္ေဖာ္ခ်က္ဟာ ကုမၸဏီတစ္ခုနဲ႔ သင့္ရဲ႕ ပထမဆုံးဆက္သြယ္မႈ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ကုမၸဏီ အဖြဲ႕အစည္းက သင့္အာ႐ုံကုိ ဖမ္းစားလုိက္ရင္ ဘာေၾကာင့္သူတုိ႔ဆီမႇာ သင္အလုပ္လုပ္ခ်င္ရသလဲဆုိတာ သိရဖုိ႔ အခြင့္အေရးပါပဲ။ အလုပ္အကုိင္သ႐ုပ္ေဖာ္ခ်က္ကုိ ေနာက္တစ္ခါသင္ဖတ္တဲ့အခါ ေသေသခ်ာခ်ာ ဂ႐ုစုိက္ပါ။ တခ်ဳိ႕ကုမၸဏီေတြက သင့္မႇာရႇိေစခ်င္တဲ့ ကြၽမ္းက်င္မႈေတြနဲ႔ အရည္အခ်င္းေတြကုိ စာရင္းအရႇည္ႀကီး ခ်ျပလိမ့္မယ္။

ဒါေပမဲ့ စဥ္းစားတတ္လြန္းတဲ့ အလုပ္ရႇင္ေတြကေတာ့ ဒီေနရာမႇာ ပညာသည္ဆန္ဆန္ တုိးတက္ခြင့္ေတြ၊ သူတုိ႔ကုမၸဏီယဥ္ေက်းမႈရဲ႕ လကၡဏာသြင္ျပင္ေတြနဲ႔ သူတုိ႔ေပးမယ့္အက်ဳိးခံစားခြင့္နဲ႔ အခြင့္ထူးတခ်ဳိ႕ကုိ မွ်ေ၀ေပးပါတယ္။ အဲဒီ စာပုိဒ္တုိတုိေလးတခ်ဳိ႕ကုိ ပုိမိုစဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္မႈ ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ကုမၸဏီက သူ႕အမႈထမ္းေတြကုိ တန္ဖုိးထားေၾကာင္း ျပသပါတယ္။ အဲဒါ ပထမစစခ်င္းရရႇိတဲ့ အေကာင္းဆုံး သတင္းအခ်က္အလက္ပါပဲ။

၂။ ကုမၸဏီရဲ႕ ေျပာဆုိဆက္သြယ္မႈဟန္ကုိ အာ႐ုံစုိက္ပါ။

သင္အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာတင္ၿပီးၿပီဆုိတာနဲ႔ ၀န္ထမ္းသစ္ရႇာေဖြစည္း႐ုံးသူ၊ ဒါမႇမဟုတ္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဌာနက တစ္စုံတစ္ေယာက္ ဒါမႇမဟုတ္ သင့္မန္ေနဂ်ာျဖစ္လာဖြယ္ရႇိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္နဲ႔ ေျပာဆုိဆက္သြယ္မႈ စက္၀န္းက စတင္လည္ပတ္ပါတယ္။ ဘယ္သူနဲ႔ပဲ သင္ဆက္သြယ္သည္ျဖစ္ေစ အာ႐ုံစုိက္ရမယ့္ကိစၥတခ်ဳိ႕ ရႇိပါတယ္။ တစ္ေယာက္ေယာက္ဆီက သတင္းၾကားရဖုိ႔ သင္ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ေစာင့္ရမႇာလဲ။ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္းလုိမ်ဳိး လုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ ေသာ့ခ်က္က်တဲ့အဆင့္ျဖစ္ေနရင္ အက်ဳိးအေၾကာင္းဆီေလ်ာ္တဲ့ အခ်ိန္ကာလေဘာင္အတြင္းမႇာ တုံ႔ျပန္မႈေတြကုိသင္ရရႇိပါရဲ႕လား။

မိမိအလုပ္တာ၀န္ကုိ ကြၽမ္းက်င္ျခင္း . . .

အခုအခ်ိန္ဟာ Emoji ေတြ ေဖာေဖာသီသီ သုံးေနတဲ့ေခတ္ျဖစ္တဲ့အေလ်ာက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေျပာဆုိဆက္သြယ္မႈဟာ ကိန္းႀကီးခန္းႀကီး မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းရႇာေဖြစည္း႐ုံးသူ၊ ဒါမႇမဟုတ္ ၀န္ထမ္းငႇားရမ္း ေရးမန္ေနဂ်ာဆီက ေပါ့ပါးတဲ့ အီးေမးလ္၀င္လာရင္ သင္မအံ့ၾသပါနဲ႔။ ဒါဟာသင့္ကုိ ပညာသည္ဆန္ဆန္ ဆက္ဆံတယ္လုိ႔ သင္မႇတ္ယူလုိက္ပါ။ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ကုိ သင့္မန္ေနဂ်ာ၊ ဒါမႇမဟုတ္ သင့္လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္အျဖစ္ မႇန္းဆၾကည့္ျခင္းက အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။ သင့္ကုိ သူစကားေျပာပုံဆုိပုံအေပၚ သင္ေက်နပ္လက္ခံႏုိင္ပါ့မလား။

ပုဂၢိဳလ္ေရးဆန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း . . .

အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာေတြ ေခၚယူရာမႇာ အလုိအေလ်ာက္ ေရးၿပီးသား အီးေမးလ္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိေပးပုိ႔တာဟာ လုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္တစ္ခုပါ။ သင့္ရဲ႕ ပထမဆုံး ေလွ်ာက္လႊာတင္ကတည္းက သင္ဒါကုိသိမႇာပါ။ ဒါေပမဲ့ ၀န္ထမ္းရႇာေဖြစည္း႐ုံးသူ၊ ဒါမႇမဟုတ္ ၀န္ထမ္းခန္႔အပ္ေရးမန္ေနဂ်ာနဲ႔ သင္တို႔ႏႇစ္ဦးၾကား အဆက္အသြယ္နည္းနည္းပုိရၿပီဆုိတာနဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆန္မႈ အနည္းငယ္ကုိ သင္ေမွ်ာ္လင့္တာဟာ ဆီေလ်ာ္ပါတယ္။ သင္အလုပ္ကမ္းလႇမ္းျခင္း မခံရတဲ့အခါ အဲဒါပုိမႇန္ပါတယ္။ ''ငါ့ကုိ အလုပ္မေပးခ်င္မႇေတာ့ ငါကလည္း သူတုိ႔ဆီမႇာ မလုပ္ခ်င္ပါဘူး''လုိ႔ သင္ေတြးခ်င္ေတြးမိလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ အပယ္ခံရျခင္းဟာ အၿမဲတမ္း ကိစၥမျပတ္ေသးပါဘူး။ တစ္ခါတေလ အလုပ္တစ္ခု၊ ဒါမႇမဟုတ္ ရာထူးတစ္ခုအတြက္ သင္အပယ္ခံရေပမဲ့ တျခားအလုပ္/ရာထူးနဲ႔ သင္ဟာသင့္ေတာ္တယ္လုိ႔ကုမၸဏီက ယူဆေကာင္းယူဆလိမ့္မယ္။ ဒါမႇမဟုတ္ ကုမၸဏီက ငႇားရမ္းခန္႔အပ္လုိက္တဲ့လူနဲ႔ အဆင္မေျပလုိ႔ ဒုတိယဦးစားေပးျဖစ္တဲ့ သင့္ကုိ ေခၚခန္႔ခ်င္ ခန္႔ပါလိမ့္မယ္။ သင္အပယ္ခံရျခင္းက ကုမၸဏီတစ္ခုရဲ႕တန္ဖုိးေတြအေၾကာင္း အမ်ားႀကီးျပသပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အဲဒီက လူတစ္ဦးနဲ႔ သင္ဆက္ဆံမႈရရႇိထားရင္ သင္နဲ႔ေျပာဆုိဆက္သြယ္ဖုိ႔ ပုဂၢိဳလ္ေရးျပဳဖုိ႔ သူအခ်ိန္ယူသင့္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သင့္ကုိ ျငင္းပယ္ထားခဲ့ရင္ေပါ့။

၃။ အင္တာဗ်ဴးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလုံးကုိ အကဲခတ္ပါ။

အလုပ္အင္တာဗ်ဴးေျဖဖုိ႔သြားတဲ့အခါ လုပ္ငန္းခြင္ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ သင့္လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ျဖစ္လာႏုိင္မယ့္သူ ေတြကုိ အကဲခတ္ခြင့္ရပါတယ္။ ႐ုံးရဲ႕ ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္အေငြ႕အသက္တုိ႔ကုိ အကဲခတ္႐ုံမကဘဲ အင္တာဗ်ဴးျဖစ္စဥ္တစ္ခုလုံးကုိ ကုမၸဏီက ဘယ္လုိကုိင္တြယ္သလဲဆုိတာ ျပန္သုံးသပ္ပါ။

သင္ဘယ္သူနဲ႔ေတြ႕ရမလဲဆုိတာ ႀကိဳသိပါသလား၊ ဒါမႇမဟုတ္ အဲဒီကုမၸဏီမႇ သင့္အဆက္အသြယ္က အဲဒါကုိ လွ်ဳိ႕၀ႇက္ထားသလား။ 'ဗ်ဴး' သူေတြဟာ သူတုိ႔ဘာကုိရႇာေနမႇန္း အတိအက်သိခ်င္မႇသိလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔က အခ်ိန္ေစ့တဲ့အထိ သင့္ကုိက်ပန္းေမးခြန္းေတြေမးလိမ့္မယ္။ ဒါမႇမဟုတ္ ဗ်ဴးသူေတြဟာ မတူတဲ့ကိစၥေတြအတြက္ သင့္ကုိတန္ဖုိးျဖတ္ဖုိ႔ ႀကိဳတင္မျပင္ဆင္ထားလုိ႔ျဖစ္မယ္။ ဒါမႇမဟုတ္ မိတၲဴပြား ေမးခြန္းေတြ မေမးဘဲေနလိမ့္မယ္။ ဘာပဲေျပာေျပာ သင့္ရဲ႕အလုပ္ကုိ သတ္မႇတ္ၿပီး ေယဘုယ်ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ထားဖုိ႔အတြက္ ကုမၸဏီဟာ နဂုိကတည္းက စနစ္တက်ျပင္ဆင္ထားပုံမရပါဘူး။ သင္ဘာလုပ္ေနမႇန္း အျပည့္အ၀နားမလည္၊ စည္းစနစ္က်နမႈ အၿမဲလုိလုိမရႇိ၊ သင့္ေတာ္တဲ့လူေတြ ငႇားရမ္းေရးဦးစားမေပးတဲ့ အလုပ္ပတ္၀န္းက်င္မ်ဳိးၾကားမႇာ သင္သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ႏုိင္ပါ့မလား။

၄။ သင္အစမ္းသပ္ခံေနရသလား။ ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔လည္း အစမ္းသပ္ခံၾကရတာပဲ။

တကယ္လုိ႔ သင့္ကုိစမ္းသပ္မႈ ဒါမႇမဟုတ္ စီမံကိန္း တစ္ခုၿပီးေအာင္လုပ္ခုိင္းရင္ အဲဒီ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကုိ အာ႐ုံစုိက္ပါ။ ပထမဆုံးနဲ႔ အေရးႀကီးဆုံးအခ်က္က သင့္ကုိလုပ္ခုိင္းတဲ့ကိစၥကုိ သင္တကယ္ႀကိဳက္ရဲ႕လား။ သင္မႀကိဳက္ဘူးဆုိရင္ ဒီအလုပ္ဟာ သင္နဲ႔သင့္ေတာ္တဲ့ အလုပ္မဟုတ္ေၾကာင္း သေကၤတျပတာပဲ။ ဒီအလုပ္ လုပ္တဲ့အခါ သင့္ကုိ လုပ္ခုိင္းမယ့္ကိစၥကုိ အဲဒါက ညႊန္ျပတာေၾကာင့္ သင့္ကုိ ဒီအလုပ္တာ၀န္ တမင္ေဆာင္ရြက္ခုိင္းတာ ျဖစ္မယ္ဆုိတာ မႇတ္ထားပါ။

တုံ႔ျပန္မႈျဖစ္စဥ္ ရႇိခဲ့မယ္ဆုိရင္ ဘယ္လုိေနမလဲ အကဲခတ္ပါ။ သင္က ရႇင္းလင္းတင္ျပမႈျပဳလုပ္ေနတဲ့အခါ ဘယ္သူက ေမးခြန္းေမးသလဲ။ ဒါမႇမဟုတ္ ဘယ္သူက စုိးရိမ္မကင္းတာေတြေျပာသလဲ မႇတ္ထားပါ။ တုံ႔ျပန္ခ်က္ကုိ စာနဲ႔ေရးပို႔တာ သင္လက္ခံရရႇိရင္ အဲဒါဟာ ရႇင္းလင္းၿပီး လုပ္ကုိင္လုိ႔ရႏုိင္သလား။ ဒါမႇမဟုတ္ ၀ုိးတုိး၀ါးတားနဲ႔ အေထာက္အကူမျပဳဘူးလား။ သင့္ကုိ ေမးျမန္းတဲ့လူဆီမႇာ သင္အလုပ္၀င္လုပ္ေနၿပီလုိ႔ စိတ္ကူးၾကည့္ပါ။ ဒီလုိတုံ႔ျပန္မႈမ်ဳိးကုိ ပုံမႇန္အားျဖင့္ သင္လက္ခံရရႇိမယ္ဆုိရင္ ဘယ္လုိခံစားရမလဲ။

၅။ အေျဖေတြကုိ အာ႐ုံစုိက္ပါ။ လက္ရႇိ၀န္ထမ္းေတြက သူတုိ႔အေတြ႕အႀကံဳနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ဘာေတြမွ်ေ၀ၾကသလဲ။

ဒီအင္တာဗ်ဴးေတြ အားလုံးနီးပါး ေျဖဆုိလို႔ၿပီးခါနီးေလာက္မႇ သင့္ဘက္က ေမးခြန္းေမးခြင့္ရတာကုိ လက္ လႊတ္မခံပါနဲ႔။ သင္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္စဥ္က ဦးစားေပးမႈေတြကုိ စာရင္းျပဳစုပါ။ ဒါဟာ ပညာသည္ဆန္တဲ့ တုိးတက္မႈလား။ အလုပ္နဲ႔ဘ၀ရဲ႕ ဟန္ခ်က္လား။ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္တဲ့ ကုိယ့္ေနအိမ္မႇာပဲ အလုပ္လုပ္တဲ့ မူ၀ါဒလား။ ဒါမႇမဟုတ္ တျခားတစ္ခုခုလား။ အဲဒါေတြကုိ ေမးျဖစ္ေအာင္ေမးပါ။ တခ်ဳိ႕ေမးသူေတြဟာ သူ႕ကုမၸဏီအေၾကာင္း အေကာင္းခ်ည္းေျပာဖုိ႔ ႀကိဳးစားလိမ့္မယ္။ ''အပင္ပန္းခံလုပ္ၿပီး အားရပါးရေပ်ာ္ဆုိတဲ့ ႐ုံးယဥ္ေက်းမႈဆုိတာမ်ဳိးေျပာလာတဲ့အခါ ''မင္းရဲ႕ကုမၸဏီက အပ်က္သေဘာေဆာင္တဲ့ကိစၥ ေျပာဆုိဆက္သြယ္တာ ဘယ္တုန္းက ေနာက္ဆုံးပါလဲ။ ဘယ္လုိေျဖရႇင္းခဲ့သလဲ''လုိ႔ သင္က ေမးလုိ႔ရပါတယ္။

ဒါမႇမဟုတ္ ''လူႀကီးမင္း ဒီမႇာအမႈထမ္းေနတဲ့ကာလအတြင္း ကုမၸဏီက ဘယ္လုိေျပာင္းလဲသြားသလဲ'' ''ေနာက္ဆုံးအစည္းအေ၀းမႇာ ေဆြးေႏြးတဲ့ စုိးရိမ္မကင္းစရာကိစၥတခ်ဳိ႕က ဘာေတြလဲ''စတဲ့ ေမးခြန္းမ်ဳိးေတြ သင္ေမးပါ။ ဘယ္ေနရာမဆုိ အေကာင္းနဲ႔အဆုိး ဒြန္တြဲေနေပမယ့္ သင္လုပ္ကုိင္ျဖစ္မယ့္ ဒီကုမၸဏီအေၾကာင္း သင္သိမႇတ္ေလ့လာစရာရႇိတာ ေလ့လာဖုိ႔ အခြင့္အေရးပါ။ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားမႈျဖစ္စဥ္က ကုမၸဏီအတြက္ေရာ၊ သင့္အတြက္ပါ အေရးႀကီးတယ္ဆုိတာ မေမ့ပါနဲ႔။ အဆင့္တစ္ဆင့္စီဟာ လက္ရႇိအမႈထမ္းေတြ ဘယ္လုိေျပာဆုိဆက္သြယ္၊ ဘယ္လုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး သူတုိ႔အလုပ္ကုိ ဘယ္လုိ လုပ္ကုိင္ၾကသလဲဆုိတာ သင္သိခြင့္ရမယ့္ အဖုိးတန္သတင္းအခ်က္အလက္ပါ။ ေနာက္ၿပီး တကယ္လုိ႔ အဆင့္တစ္ခုခုမႇာ သင္သက္ေသာင့္သက္သာ မျဖစ္ေစတဲ့အရာ တစ္ခုခုကုိေတြ႕ရႇိရင္ေတာ့ ဒီကုမၸဏီဟာ သင္နဲ႔အသင့္ေတာ္ဆုံးမဟုတ္ေၾကာင္း သေကၤတေကာင္းျပတာပါပဲ။ အလုပ္ကုိ လက္ခံၿပီးမႇ သိရတာထက္ အခုသိရတာက ပုိမေကာင္းဘူးလား။

စိုးညြန္႔ေဇာ္ (CEO)

www.baganmart.com

Follow Us