ကိုယ္ပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင)

ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဝန္ထမ္းေရးရာ၊ Management၊ Marketing စတာေတြကို ေရးခဲ့ ၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္လည္ပတ္လာတဲ့အခါမွာ၊ အရွိန္ရေအာင္ျမင္လာတဲ့ အခါမွာ ဆက္လက္ ခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔ႀကိဳးစားၾကမွာေသခ်ာပါတယ္။ အဲဒီလိုခ်ဲ႕ထြင္မႈေတြမလုပ္ခင္မွာ လက္ရွိလုပ္ငန္းက စနစ္တက်နဲ႔လည္ ပတ္ေနတဲ့ ပုံစံျဖစ္ေအာင္အရင္ဆုံးလုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ အစပိုင္းမွာ တစ္ပိုင္တစ္နိုင္လုပ္ငန္းပုံစံျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံေတြက အစစနစ္တက်မရွိေသးတာ အဆင္ေျပေနေပမဲ့ Big Business ကို ေျပာင္းေတာ့ မယ့္အခ်ိန္မွာ၊ ဒါမွမဟုတ္ မေျပာင္းလဲခင္ကတည္းက Standard Operation ျဖစ္ေနဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီတစ္ပတ္မွာ လုပ္ငန္းတိုင္းအတြက္ မျဖစ္မေနျပင္ဆင္ရမယ့္ SOP (Standard Operating Procedure) အေၾကာင္းကို ဆက္ေရးပါမယ္။
လုပ္ငန္းႀကီးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ဒီအေၾကာင္းအရာကိုျပင္ဆင္ထားၿပီးသားျဖစ္နိုင္ေပမဲ့ အေသးစားနဲ႔ အလတ္ စားလုပ္ငန္းေတြကေတာ့ ကုန္ပစၥည္းပိုင္း၊ ေရာင္းအား၊ ဝန္ထမ္း စတာေတြ အာ႐ုံစိုက္ေနတာနဲ႔ အခုေျပာမယ့္ System ပိုင္းကို တခ်ိဳ႕က ေသေသခ်ာခ်ာမသိလို႔ မလုပ္ျဖစ္သလို၊ တခ်ိဳ႕ကေတာ့သိေတာ့သိတယ္။ မလုပ္အားေသးဘူးဆိုတာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ငန္းတစ္ခုကိုစနစ္တက်လည္ပတ္ဖို႔ အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္ပါတယ္။ SOP ဆိုတာ တစ္ေန႔စာကေန တစ္ႏွစ္စာေရရွည္ လုပ္ငန္း စီမံခ်က္ေတြအထိစနစ္တက်စီစဥ္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ခုပါ။ လုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သူတို႔ရဲ့ အရည္အေသြးျမင့္မားတဲ့ထုတ္ကုန္၊ ဒါမွမဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြကိုထုတ္လုပ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ဖို႔ SOP ကိုထားရွိပါ တယ္။ ဘာေတြ ကိုထည့္သြင္းျပင္ဆင္ရမလဲ။
Vision & Mission(ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား)၊ Motto (ေဆာင္ပုဒ္)၊ Logo (အမွတ္တံဆိပ္)၊ Principle and Policy (အေျခခံမူဝါဒမ်ား)၊ Rules & Regulations (စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား)၊ Profile (လုပ္ငန္းဆိုင္ရာစာအုပ္)၊ Brochure (ေၾကာ္ျငာစာမ်ား)၊ Formats (ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ား) အခ်က္အလက္ေတြမ်ားစြာရွိတဲ့ အထဲကေဖာ္ျပပါ အခ်က္ေတြကိုေတာ့မျဖစ္မေနထည့္သြင္းျပင္ ဆင္ရပါမယ္။
လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းမွာေတာင္မွပန္းတိုင္ရွိမွ ေအာင္ျမင္မႈရွိရာကိုေလၽွာက္လွမ္း နိုင္မွာ ျဖစ္သလို လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာလည္း Mission & Vision ေတြရွိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဥပမာ- ကၽြန္ေတာ့္သင္တန္း ေက်ာင္းရဲ့ Mission က To Achieve the Standard English and Personality Success ပါ။ အဲဒီ Mission ကိုရရွိနိုင္ေအာင္သင္တန္းသား၊ သူေတြကိုအဂၤလိပ္ ဘာသာစကားသာမကကို ယ္ရည္ကို ယ္ေသြးတိုး တက္ေအာင္ျမင္သူေတြျဖစ္လာ ေအာင္စနစ္တက် ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပါတယ္။ဒါ့ျပင္ လုပ္ငန္း တစ္ခုမွာ Motto ကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ လုပ္ငန္းရဲ့ေဆာင္ပုဒ္ကိုဖတ္လိုက္တာနဲ႔ ဒီလုပ္ငန္းဟာ ဘာကိုဆိုလိုသလဲ။ ဘာကိုေပးတာလဲ၊ Customer ကဆုံးျဖတ္မွာပါ။ လုပ္ငန္းကေပးတဲ့ Service ၊ ဒါမွမဟုတ္ ထုတ္ကုန္နဲ႔ Customer လိုခ်င္တဲ့ Needs & Wants က ကိုက္ညီမွလုပ္ငန္းကမားကက္ တည္ၿငိမ္သလို ခ်ဲ႕ထြင္နိုင္မွာျဖစ္တဲ့ အတြက္ေဆာင္ပုဒ္ကိုဖတ္လိုက္တာနဲ႔ Customer က အၾကမ္းဖ်င္းေတာ့ ခန႔္မွန္းနိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ Brand Building မွာအဓိကက်တဲ့Logoကိုလည္းမူပိုင္ရွိဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါမွသာ ဒီ Logo ကိုျမင္လိုက္တာနဲ႔ ဒီလုပ္ငန္း ဆိုတာ တန္းသိနိုင္ပါတယ္။ Brand Awareness လုပ္တဲ့အခါ Logo ရဲဲ့က႑က အထူးအေရးပါ ပါတယ္။
ဒါ့ျပင္ လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ Principle and Policy (အေျခခံမူဝါဒမ်ား) ရွိမွသာ လုပ္ငန္း အေကာ င္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါစနစ္တက်ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္လုပ္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း အဓိကလုပ္ေနတဲ့လူနည္းစု လုပ္ငန္းငယ္ေလာက္မွာ သိပ္ျပႆနာမရွိေပမဲ့ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္လာမယ္ဆိုရင္ ေတာ့ Rules & Regulations (စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား) က အေရးႀကီးပါတယ္။ Family Business ပုံစံကေန ပုံစံေျပာင္းတဲ့အခါ အေရးႀကီးလာပါတယ္။ Rules & Regulations (စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းမ်ား) ေတြေသေသခ်ာခ်ာ မသတ္မွတ္ထားတဲ့အခါ ဝန္ထမ္းအခ်င္းခ်င္းစိတ္ဝမ္းကြဲတာေတြ ဘက္လိုက္တယ္လို႔ခံစားရတာေတြျဖစ္ တတ္ ပါတယ္။
ကိုယ့္ရဲ့လုပ္ငန္းကို မားကက္တင္းဆင္းတဲ့အခါပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကိုယ့္လုပ္ငန္းကိုစိတ္ဝင္စားလို႔ ရွယ္ယာ ထည့္ဝင္ ခ်င္တဲ့ Business Partner ကိုရွင္းျပဖို႔ ျဖစ္ျဖစ္၊ ကိုယ့္လုပ္ငန္းသမိုင္းကို မွတ္တမ္းတင္ ဖို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ Profile (လုပ္ငန္းဆိုင္ရာစာအုပ္) ကအေရးႀကီးပါတယ္။ Business Profile ဟာ လုပ္ငန္းရဲ့ သမိုင္းလည္း ျဖစ္သလို Customerေတြရွယ္ယာထည့္ဝင္ခ်င္သူေတြ အတြက္ Impression လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ကိုယ့္ လုပ္ငန္းအေၾကာင္းလာစုံစမ္းတဲ့အခါ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ Brochre (ေၾကာ္ ျငာစာမ်ား) ေတြ၊ Flyer ေတြနဲဲ့့ပဲ ရွင္းျပရင္အဆင္ေျပပါတယ္။ အဲဒီ Brochure ေတြ၊ Flyer ေတြကိုလည္း လုပ္ငန္းသဘာဝနဲ႔ ကို က္ညီတဲ့ ဒီဇိုင္း၊ ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့အျပင္အဆင္လုပ္ငန္းကို ယုံၾကည္မႈရရွိေစမယ့္ပုံရိပ္၊ Quotation ေတြပါဝင္ဖို႔ လိုပါတယ္။
လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူတိုင္းကေတာ့ လုပ္ငန္းကိုခ်ဲ႕ထြင္ ေအာင္ျမင္ခ်င္ၾကပါတယ္။ ကိုယ္က Family Business ကေန Big Businesss Mega Business၊ Co-operate Business ပုံစံေတြအထိျဖစ္လာဖို႔ အတြက္အစေကာင္းမွအေႏွာင္းေသခ်ာမွာျဖစ္တဲ့ အတြက္လုပ္ငန္းရဲ့ Formats (ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ား) ေတြလည္း စနစ္တက်ရွိဖို႔လိုပါတယ္။ လုပ္ငန္းရဲ့ဖြဲ႕စည္းပုံနဲ႔အတူျဖစ္နိုင္ရင္ Organizationl Chart (ဝန္ထမ္းဖြဲ႕စည္းပုံဇယား)၊ ရာထူးတစ္ခုျခင္းစီ အတြက္ Duties & Responsibilities (တာဝန္ႏွင့္ဝတၱရားမ်ား)၊ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ား (Activities)၊ လ်ာထားလစာႏႈန္းထား (Pay Scale) ေတြကိုပါ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားဖို႔လိုပါတယ္။
အခုေျပာျပခဲ့တဲ့အရာေတြက အေျခခံအေၾကာင္းအရာ ေတြပဲရွိပါတယ္။ တစ္ခုခ်င္းအတြက္ အေသးစိတ္စနစ္ တက်လုပ္ ေဆာင္ရမွာေတြက အမ်ားႀကီးပါ။ ကိုယ္တိုင္မလုပ္တတ္ေပမဲ့ သေဘာတရားေတြကိုနားလည္ထားဖို႔ လိုပါတယ္။ SOPတစ္ခုလုံးအတြက္ အေသးစိတ္ကို သက္ဆိုင္ရာပညာရွင္၊ဒါမွမဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီ ေတြဆီမွာအႀကံဉာဏ္ရယူတာ မ်ိဳး၊လုပ္ငန္းအပ္ႏွံတာ မ်ိဳးလုပ္နိုင္ပါတယ္။ဒါေပမဲ့လုပ္ငန္းရွင္ကေတာ့ သေဘာ တရားေတြသိထားဖို႔လိုပါတယ္။ အားလုံးကို ကိုယ္တိုင္လုပ္ဖို႔မလိုေပမဲ့ ကိုယ္တိုင္သိထားဖို႔ေတာ့လိုပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ လုပ္ငန္းရွင္အေတြး၊ လုပ္ငန္းရွင္အႀကံေတြသာမက လုပ္ငန္းရွင္ရဲ့လုပ္ ေဆာင္ခ်က္ေတြကိုပါ စနစ္တက်လုပ္ကိုင္တတ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ေလ့လာ သင္ယူဖို႔ လိုပါတယ္။ ပထမဦးဆုံး ေဆာင္းပါးမွာဝန္ခံခဲ့သလိုပဲ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ စီးပြားေရးပညာရွင္မဟုတ္ေပမဲ့ ကိုယ္တိုင္လုပ္ငန္းလုပ္လာတဲ့အခါမွာ စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာသင္ယူဆည္းပူးေနရပါတယ္။ မၾကာခင္ ေအာက္ တိုဘာလမွာဆိုရင္ကၽြန္ေတာ့္ရဲ့သင္တန္းေက်ာင္းျဖစ္တဲ့ AELC ဟာ သုံးႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ ၿပီးျဖစ္သလို ေက်ာင္းခြဲ သုံးခုတစ္ၿပိဳင္တည္းဖြင့္ပါေတာ့မယ္။ ေက်ာင္းခြဲသုံးခုအတြက္ကိုယ္နဲ႔ သိပ္မရင္းႏွီးတဲ့ Franchise သေဘာတရား ေတြကို တစ္ႏွစ္ေလာက္ႀကိဳတင္ေလ့လာျပင္ဆင္ရပါတယ္။

ဒီတစ္လမွာေတာ့ SOPအေၾကာင္းကိုဒီေလာက္နဲ႔နားၿပီးေနာက္တစ္လမွာလုပ္ငန္းတစ္ခုမွာထား ရွိရမယ့္ စာ ရြက္စာတမ္းပုံစံေတြျဖစ္တဲ့ OD (Standard Operating Documents) ေတြအေၾကာင္းကို ဆက္ေရးပါ ဦးမယ္။
``လူငယ္ေတြ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းကို စနစ္တက်စတင္ၿပီး ႀကီးပြားေအာင္ျမင္ၾကပါေစ။´

credit: Myanmar B2B

www.baganmart.com

Follow Us